Брилянтна ампула
Брилянтна ампула
Високо концентрирана ампула с незабавен ефект за уморена, хипоксична кожа.
46.00 лв.
Нежен Почистващ Крем
Нежен Почистващ Крем
Това е нежен почистващ крем за ежедневна употреба.
39.00 лв.
Екстремен лифтинг серум
Екстремен лифтинг серум
Осигурява незабавно видимо стягане на кожата
71.00 лв.
Крем за очи против тъмни кръгове
Крем за очи против тъмни кръгове
Крем за очи, предназначен за борба с тъмните кръгове с непосредствен и траен ефект.
40.00 лв.
 
 
 Споразумение с потребителя
Моля прочетете внимателно следните условия, преди да използвате този website ( "Сайт").
JAN-COSMETICS.COM предоставя услугите си за вас ("клиент") при спазване на следното Споразумение с потребителя ("Споразумението").
Кои сме ние
По смисъла на този договор, и на този сайт, Jan-cosmetics.com  се отнася до "Естетик Про" ЕООД.. Цялото съдържание на този сайт е изключителна собственост на "Естетик Про" ЕООД.

Промени в тези Условия за ползване
JAN-COSMETICS.COM си запазва правото по всяко време да променя или актуализира условията на настоящото споразумение, информирайки клиентите с публикуване на сайта. JAN-COSMETICS.COM също така си запазва правото по всяко време да променя или да актуализира своята защита и сигурност на данни чрез използване на едни и други процедури. Клиентите потвърждават приемането на изменения или актуализации, като продължават да използват сайта.

Предоставяне на употреба
Ние предоставяме разрешение за ползване на съдържанието и софтуера ( "Услугите") на сайта за лични цели. Всяко друго използване на услуги на този сайт и възпроизвеждането му за цели, различни от тези, отбелязано по-горе, изменение, разпространение или преиздаване, без предварителното писмено разрешение на JAN-COSMETICS.COM, е строго забранено.

Цел на продажбите
Всички покупки на продукти от JAN-COSMETICS.COM са ограничени до лична употреба и не могат, без изричното писмено съгласие на JAN-COSMETICS.COM, да се извършват във връзка с препродажба или търговска употреба. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата, до нормалният размер на покупки на дребно.

Търговски марки и права /Copyright/
Цялото съдържание на сайта, проектиране, текст, графики, изображения, емблеми, бутони, икони, интерфейси, аудио и видео клипове, както и подбор и условия за това, са изключителна собственост на JAN-COSMETICS.COM или съответните доставчици на съдържание, и са защитени от международните и местни закони за авторско право. Софтуера, използван в този сайт е собственост на JAN-COSMETICS.COM или съответните доставчици на софтуер и такъв софтуер е защитен от международните и местни закони за авторско право.

Правила за поверителност
JAN-COSMETICS.COM защитава информацията предоставена от клиента по начин и условия публикувани на този сайт. Условията за защита на личните данни и сигурност, могат да се изменят периодично с цел подобряване на защитата.

Рекламации
На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект, както и за стоки, чието несъотвествие се дължи от материали предоставени от клиента. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма. При предявяване на рекламация в срок до 7 /седем/ работни дни от датата на покупката и при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума в пълен размер, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за негова сметка. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.
Ако по някаква причина не сте доволни от продукт, който сте закупили от този сайт можете да го върнете спазвайки условията и инсрукциите за връщане упоменати по-долу.
Ние ще ви предоставим избор между това да възстановим платената стока или да заменим закупеният продукт с друг.

Условия за връщане на закупена стока
В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 7 /седем/ работни дни от датата на покупката. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Разпечатване на целофана се счита за нарушена цялост на опаковката. Стоката може да бъде върната чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – в брой или по сметка в 30 дневен законоустановен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

Козметични продукти - общи условия.
JAN-COSMETICS.COM продава продукти само на официалния дистрибутор на марката JANSSEN COSMETICS . Използването и избора на козметика изисква от потребителя грижа да се увери в, и изпълни всички указания и предупреждения от страна на производителя . Клиентът приема, че е наясно с възможността, някой продукти да предизвикат алергични или други реакции и с настоящото е предупреден за това.

JAN-COSMETICS.COM се опитва да предоставя на всички клиенти пълна информащия за съответния продукт, но не е производител на продуктите и затова тя не носи отговорност за реакцията или неуспеха на даден продукт, който не отговаря на вашите изисквания. Съветваме клиентите да четат и стриктно спазват инструкциите и предупрежденията на етикета и листовките в опаковките.

JAN-COSMETICS.COM не претендира и не отговаря за пълно информиране за всички известни алергии, или кожни специални здравни условия, или други особени обстоятелства, които биха могли да бъдат от значение за при предоставянето на такива информация. Тъй като JAN-COSMETICS.COM не е производител на продуктите, не поема никаква отговорност за това продуктите, които продава да не отговарят на специфичните нужди на потребителя на продукта или за всички загуби, щети или вреди, причинени от такива продукти.
При предоставяне на информация за продуктите на своите клиенти, Jan-cosmetics.com разчита отчасти на описания на продукти, предоставени от вносителя. Ако смятате, че всяка информация не е точна, моля пишете ни.


Ограничения на отговорността
JAN-COSMETICS.COM в никакъв случай не носи отговорност за преки, косвени, специални, наказателни и случайни вреди или щети в размер, който надвишава сумата платена от клиента за съответният продукт.

Поръчки и условия за доставка
Получаването на имейл за потвърждение или телефонно обаждане от JAN-COSMETICS.COM към вас представлява приемане на поръчка от наша страна и потвърждаване на офертата за продажба. Преди приемане на поръчката JAN-COSMETICS.COM не е задължен да я изпълни. JAN-COSMETICS.COM си запазва правото, без предварително уведомяване, да ограничи количеството продукти в поръчка цел с цел избягване на последваща препродажба.
JAN-COSMETICS.COM може да изиска допълнителна информация за клиента преди приемане на поръчката.
Неполучаването на имейл или телефонно обаждане от страна на клиента след приемането на поръчката от JAN-COSMETICS.COM се приема за негово съгласие да закупи поръчаният продукт на съответната цена, както и с цената, условията и времето за доставка. Отказ на поръчка се смята за валиден когато е направен в рамките на 3 часа след телефонното обаждане, а за поръчки с експресна доставка в рамките на 1 /един/ час след потвърждаване на поръчката.

Поведение в онлайн среда
Всяко поведение на човек, който в JAN-COSMETICS.COM ограничава или възпрепятства всяко друго лице, да използва JAN-COSMETICS.COM е забранено. Клиентът се съгласява да използвате Сайта само за законни цели и в съответствие с тази забрана. Клиентът се съгласява, че няма да публикува на сайта всякакви незаконни, вредни, заплашителни, обидни, дразнещи, обидни, вулгарни, неприлични, полово дискриминиращи , скверни, омразни, расови, етнически материали от всякакъв вид, което би представлявало престъпление по дейсващото в Република България законодателство.

JAN-COSMETICS.COM може, без предупреждение да подведе под наказателна отговорност или да прекрати достъпа на такива клиенти до Сайта. За всяко поведение, което JAN-COSMETICS.COM, по свое усмотрение, вярва че е в нарушение на приложимото право или на настоящото споразумение, или е вредно за интересите на друг потребител, на трета страна, търговец, спонсор, доставчик на услуги JAN-COSMETICS.COМ,  може да уведомява компетентните власти.

Външни сайтове и обвързване
JAN-COSMETICS.COM може да съдържа връзки към други сайтове в Интернет, които са собственост или се оперират от трети страни доставчици и други трети страни ( "Външни сайтове"). JAN-COSMETICS.COM не носи отговорност за съдържанието им. Можете да се свържете с администратора на сайта или уебмастъра, ако имате някакви притеснения по отношение на такива връзки или съдържанието на такива външни сайтове.

С настоящото споразумение се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България правата и задълженията на страните по него.
Настоящото споразумение, тъй като същото може да се изменя от време на време, представлява пълно и заключително към този момент споразумение между JAN-COSMETICS.COM и клиента по отношение на неговия предмет. То заменя и замества всички договорености и споразумения, писмени и устни, по отношение на такива въпроси.

Използването на сайта JAN-COSMETICS.COM представлява по същество приемане на това споразумение в този му вид. Ако не сте съгласни с настоящото споразумение моля напуснете сайта JAN-COSMETICS.COM